אז מה זה בכלל שיווק רישתי ?

הרעיון מאוד פשוט וקל להבנה. הוא בנוי על מה שכולנו מכנים "שיווק מפה לאוזן".

אני משתמש באופן קבוע במוצר טוב, ונהנה ממנו. אני ממליץ לחבר/ה לנסות אותו.
אם הוא טוב להם – הם ישתמשו בו באופן קבוע.
אם הוא טוב להם – הם יספרו עליו לאחרים.

בכל פעם שהם יקנו את המוצר לשימושם – אני אקבל עמלה.
בכל פעם שמישהו שהם המליצו לו על המוצר, יקנה את המוצר – גם הם וגם אני נקבל עמלה.

אם סיפרתי על המוצר ל 5 מכרים (בסה"כ) שממשיכים להשתמש בו, והם סיפרו כל אחד ל 5 אנשים – אצלי בארגון עובדים 30 איש !
5 ישירות מתחתי (בנים ובנות שלי – אני חשפתי אותם למוצר)
25 מתחת לאלו שעובדים תחתי (נכדים/נכדות – הבנים/בנו שלי חשפו אותם למוצר).
במידה ו 25 הנכדים מספרים כל אחד ל 5 מכרים משלו (נינים שלי) – בארגון שלי כבר ישנם 155 שעובדים בשבילי.

ולכן השיטה נקראת פירמידה ובעקבות שיווק לא נכון (אגרסיבי, מול בני משפחה וכו') – המילה הפכה למילת גנאי.

מה שיפה כיום, בעידן הפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, ווצאפ ובלוגים – החשיפה של כל אדם יכולה להגיע למאות ואלפי אנשים בפוסט אחד או בתמונה אחת.
ואם יש לנו מוצר שמוכר את עצמו – שקל להראות את היתרונות שלו בתנוה, בטקסט קצר, הרי שיש כאן בסיס לסיפור הצלחה.

hum104

וזה בכלל עובד ?

בארץ השיטה עדין לא זכתה להכרה הראויה, ולעתים מפעילים אותה על מוצרים לא ראויים או באמצעים לא נכונים.

אבל בעולם …
תומכים בשיטה הזו רוברט קיוסאקי (אבא עשיר, אבא עני), דונלד טראמפ, וורן באפט, ריצ'רד ברנסון ועד רבים וטובים. למעשה – נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון שיבח את השיטה ואמר עליה שהיא מייצגת את הרוח האמריקאית, בה כל אחד יכול להיות יזם וליצור את עתידו במו ידיו.

רוברט קיוסאקי גם כתב על כך ספר הנקרא: "שיווק רשתי רב-שכבתי, העסק של המאה ה-21".

בציטוטים מתוך הספר מתאר רוברט פגישה שהיתה לו עם אדם העוסק בשיווק רב שכבתי.

רוברט כותב בספרו –
" אנשים שואלים אותי, "מדוﬠ אתה ממליץ ﬠל שיווק רשתי לאנשים כדרך לבניית ﬠושר, אף ﬠל פי שאתה ﬠצמך לא התﬠשרת בדרך זו" ?
למﬠשׁה אני ממליץ ﬠליה דווקא מפני שלא הרווחתי את ﬠושרי באמצﬠות שיווק רשתי, ולכן אני יכול להיות יותר אובייקטיבי לגבי הﬠנף. התחלתי להﬠריך את הﬠסק הזה כאדם מבחוץ, ורק לאחר שבניתי ﬠושר משלי ויצרתי לﬠצמי חירות פיננסית.

מכל מקום, אילו היה ﬠלי לﬠשות היום שוב הכול מחדש ולהתחיל מאפס,
במקום לבנות ﬠסק מהסוג הישן, הייתי מתחיל מבנײת ﬠסק של שיווק רשתי

ג'ון פלמינג (בשיחה עם רוברט): שיווק רשתי קיים בצורות שונות מאז אמצﬠ המאה שﬠברה.
הרﬠיון הבסיסי הוא פשוט כשם שהוא מבריק: במקום לבזבז כמויות כספים אדירות ﬠל כל מיני גופים מקצוﬠיים וﬠרוצי הפצה כדי לקדם מוצרים או שירותים, מרוﬠ לא לשלם פשוט לאנשים שאוהבים אותם כדי שיספרו ﬠליהם לאחרים ?
זה בדיוק מה שﬠושה חברה לשיווק רשתי: היא משלמת חלק מכל דולר שהתקבל מהמכירות לנציגים הﬠצמאיים שלה בשטח, שהם בדרך כלל הצרכנים הנלהבים והמחויבים ביותר של המוצר.

רוברט: אני רוצה לשמש לרגﬠ פרקליטו של השטן, איך זה ﬠובד?
האם חבורת אנשים רגילים, חסרי כל ניסיון שיווקי, מסוגלת באמת להתחרות ולהגיﬠ לרמת מכירות רצינית?

ג'ון: למﬠשה, זה היופי בשיטה.
כמו שיודﬠ כל איש שיווק מקצוﬠי, מפיק בהוליווד וﬠנק תאגידי, קידום המכירות החזק ביותר בﬠולם הוא המלצה מפה לאוזן. משום כך משלמים המפרסמים בשידורי פרסומת בטלוויזיה מיליוני דולרים לשחקנים כדי שידברו בדיוק כמו אמא, החבר הטוב ביותר או הילדים שלכם: הם מחקים את ההמלצות האישיות.

בשיווק רשתי משתמשים בדבר האמיתי. ﬠוצמתו האמיתית של המודל – רוברט, מה שאתה מכנה מינוף – היא שכנציגים אתם מקבלים ﬠמלות לא רק ﬠל מוצרים שהאנשים שאתם מפנים לחברה משתמשים בהם, אלא גם ﬠל מוצרים שקנו האנשים שהם הפנו למוצר, באופן ישיר וﬠקיף, והסכומים מצטברים.

האם זה ﬠובד ? אתם יודעים את התשובה: סך המכירות במכירה ישירה/שיווק רשתי מגיﬠ כיום ליותר מ-110 מיליארד דולר בשנה, מה שהופך את השיטה לגוף כלכלי בגודל של ניו זילנר, פקיסטן או הפיליפינים.

אני נוהג לתאר את המודל הﬠסקי הזה בשני המונחים "מכירה ישירה" ו"שיווק רשתי" מפני שכיום, רוב החברות למכירה ישירה פוﬠלות תוך התמקדות בשיווק רשתי.

אחת הסיבות לכך שהיקף המכירות בשיווק רשתי ממשיך לגדול היא שזה מצב שבו כולם מרוויחים. החברה זוכה ברמה מדהימה של חדירה לשוק ומודﬠות לקוחות שהיה לה קשה מאור להגיﬠ אליה בשיווק מסורתי.
ולנציג הﬠצמאי ישנה ההזדמנות לייצר תזרים מזומנים משמﬠותי.
איך ? באמצﬠות גיוס הﬠוצמה שבהמלצה מפה לאוזן – מﬠרכת של יחסים אישיים ~ לבניית רשת גדולה המייצגת את קו המוצרים ו/או השירותים שמציﬠה החברה,

רוברט: אתה מדבר ﬠל רביע הכנסה B ? ﬠסק שיש בו 500 ﬠובדים לפחות ?

ג'ון: בשיווק רשתי לא שוכרים ﬠובדים, אלא נותנים חסות לאנשים יחידים שכולם משמשים נציגים ﬠצמאיים.
אבל יש כאן אותה דינמיקה פיננסית:
כשרשת הנציגים הﬠצמאיים שלכם צומחת להיקף של 300, 400 או 500, זהו ארגון רציני שמניב הכנסה שיורית של ממש.

מה אחרים אומרים ﬠל שיווק רשתי ?
כמו שאומר ג'ון, המודל חזק מפני שהוא ﬠובד – ואיננו היחידים שאומרים זאת.

טום פיטרס, המומחה האגדי לניהול ומחברם של רבי מכר בנושא, מתאר שיווק רשתי כ׳׳השינוי המהפכני האמיתי הראשון בשיווק מאו הופﬠת השיווק ה׳מודרני׳ בפרוקטר אנד גמבל ובבית הספר למינהל ﬠסקים בהרווארד לפני יותר מחמישים שנה".

ההצלחה הגוברת של שיווק רשתי תוארה בכתבי ﬠת כמו פורבס, פורצ׳ן, ניוזוויק, טיים, יו.אס ניוז אנד וורלד ריפורט, יו.אס.איי טודײ, הניו יורק טיימס והוול סטריט ג'ורנל.

לפני חמש ﬠשרה שנים לא היה אפשר לשכנﬠ אף אחד מכתבי הﬠת האלה להתייחס לﬠסק הזה. כיום, קראו מה כתב פורצ'ן ﬠל שיווק רשתי:

כיום מכירים רבים מהמומחים ומאנשי הﬠסקים המנוסים בשיווק רשתי
כאחד המודלים הﬠסקיים בﬠלי הצמיחה המהירה ביותר בﬠולם

"חלומו של משקיﬠ… הסוד השמור ביותר בﬠולם הﬠסקים… ﬠנף השומר ﬠל צמיחה שנתית קבוﬠה, תזרים מזומנים איתן, תשואה גבוהה ﬠל השקﬠות הון וסיכויים לצמיחה גלובלית בטווח הארוך."

וורן באפט וריצ׳רד ברנסון לא יכלו להיות יותר שונים זה מזה.
באפט נוהג בטנדר ומתגורר באומהה; ברנסון טס בחברת תﬠופה משלו ומתגורר ﬠל האי שלו באיי הבתולה הבריטיים. אבל יש להם שלושה דברים במשותף:
1.    שניהם מיליארדרים.
2.    שניהם אנשים מﬠשיים ביותר
3.    שניהם בﬠלים של חברות שיווק רשתי.
זה אומר לכם משהו?

כיום מכירים רבים מהמומחים ומאנשי הﬠסקים המנוסים בשיווק רשתי כאחד המודלים הﬠטקיים בﬠלי הצמיחה המהירה ביותר בﬠולם.

?

רק